Prijava radova

Radove – slobodna saopštenja učesnici mogu da pošalju do 01.05.2017. Radovi moraju da sadrže: Naslov; Autora; Koautore; Instituciju; Cilj rada; Metodologiju; Rezultate; Diskusiju i Zaključak.

Radove treba otkucati u Microsoft Word-u na jednoj strani A4 formata, koristeći font: Times New Roman 12 sa naznakom USMENA ili POSTER prezentacija. Usmene prezentacije pripremiti u Power Point formatu u trajanju od maksimum 8 minuta, (2 minuta je dodatno za diskusiju). POSTER prezentacije pripremiti u elektronskoj formi, (slika u jpeg, gif ili pdf formatu)

Popunite sve podatke i prikacite vas dokument.

[recaptcha]

Informacije o prijemu radova:

Informaciju o prijemu rada autori će dobiti najkasnije do 15.05.2017.

Ukoliko do tog datuma ne dobijete informaciju, molimo vas da pozovete organizatora i proverite šta je sa vašim radom.